tags
about

Wang Shu: https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Shu

Wang Shu & Lu Wenyu: International Lecture Series

Wang Shu in conversation with Dr Edward Denison

Wang Shu Interview: Architecture is a Job for God: 

Wang Shu - Future Of Our Cities: 

Wang Shu Interview - Amateur Architecture Studio

Wang Shu Five Scattered Houses: 

#Architecture #Politics #Design #Urban